+98 21 43658 +989120043658 English

فریت بار

حمل هوایی انواع مواد دارویی و پزشکی به ایران

مدت زمان حمل و درجه حرارت در طول مدت حمل از موارد کلیدی در حمل کالای فاسد شدنی می باشد.

به علت قابل کنترل بودن این شرایط که حمل هوایی و با توجه به هزینه های معقول صادر کنندگان موارد فوق مایل به انجام حمل کالای خود با هواپیما می باشند کالای فاسد شدنی میبایست حدالامکان با پرواز مستقیم فرستاده شود و یا به صورت عدم امکان، بهترین زمان ترانزیت کالا در فرودگاه ترانزیت مد نظر قرار گیرد.

همچنین کالای فاسد شدنی میبایست در دمای مورد نظر و در سرد خانه در انبار های فرودگاهی به فرودگاه مبداء ، ترانزیت ومقصد قرار گیرد.

چنانچه مایل به دریافت اطلاعات بیشتری در زمینه انجام تجارت و واردات کالا به ایران دارید به قسمت راهنمایی مراجعه فرمایید.

اطلاعات لازم برای اعلام هزینه خدمات بار هوایی و وارداتی:

1) نام محموله و نوع بار: H.S.CODE برای امور گمرکی در مبداء

اعلام کالای خطرناک : فرم M.S.D.S , CLASS , UN No

2) وزن خالص و ناخالص بار در صورت حجمی بودن بار

3) تعداد بسته و ابعاد دقیق بسته بندی را باید دقیقا اطلاع دهید (این مورد در تمامی مراحل ارسال بار هوایی باید رعایت شود)

4) مشخص کردن نوع تحویل EXWORK , DDA ,DDP , FOB

5) آدرس و تلفن فرستنده اگر نوع حمل EXW باشد

6) آدرس و تلفن گیرنده به طور کامل

7) ارزش واقعی کالا(INVOICE)جهت ترخیص کالا