+98 21 43658 +989120043658 English

راه حل های جهانی لجستیک

Alternate Text

Cargo GSA

با استفاده کارکنان حرفه‌ای و با تجربه، ما می توانیم به عنوان GSA برای مسافرین عزیز و همچنین خصوص باربری هوایی، امور نمایندگی و بازاریابی و برندینگ ایشان را در ایران انجام دهیم. خدماتGSA  به معنای نمانده عمومی فروش می‌باشد. اساسا این به این معنی است که شرکت های هواپیمایی که در یک کشور خاص فعالیت می کنند، به این نماینده‌های فروش (GSA) حق فروش انحصاری جایگاه‌های موجود در محموله‌های انتقالی را با شرایط مورد توافق می‌دهد. این اتفاق معمولا زمانی اتفاق می افتد که خطوط هوایی انتساب یک نمایندگی در برخی کشورها را از لحاظ اقتصادی پر هزینه و خارج از صرفه می‌بینند.

خدمات نمایندگی فروش محموله‌های شرکت باراد: 
  • فروش و بازاریابی برای محموله‌ها
  • توزیع توافقنامه
  • رزرو
  • کنترل سهام AWB
  • حسابداری درآمد / مجموعه
  • گزارش عملکرد
  • کنترل ظرفیت